Rok 2021 ve znamení zvýšené spotřeby energie. Česko zaznamenalo 3. nejvyšší nárůst v Unii

Rok 2021 ve znamení zvýšené spotřeby energie. Česko zaznamenalo 3. nejvyšší nárůst v Unii

Koncová spotřeba energie[1] v roce 2021 byla v České republice o 3,3 % vyšší, než byl průměr za předpandemické roky 2017–2019. Větší nárůst zaznamenalo pouze Rumunsko a Bulharsko, o třetí místo se dělíme ještě s Maďarskem. Naopak v 19 unijních státech koncová spotřeba energie klesla. Vyplývá to z nejaktuálnějších dat Eurostatu.[2] Odborníci z poradenské skupiny Moore Czech Republic očekávají, že v následujících měsících dojde v celé Evropě k dalšímu poklesu spotřeby v návaznosti na úsporná opatření firem i domácností kvůli vysokým cenám. Ty jsou v Česku relativně jedny z nejvyšších, roky 2022 a 2023 tak pod tímto vlivem nepochybně zaznamenají výrazné snížení spotřeby.

V průměru došlo v rámci Evropské unie k 2,1% poklesu. Spotřeba energie rostla zejména v zemích střední a východní Evropy. Naopak největší úsporu zaznamenala s 10 % Malta.  „Ve srovnání s předcovidovým obdobím jsme byli mezi hrstkou evropských států, kterým se v roce 2021 po poklesu způsobeném protipandemickými uzávěrami vzrostla koncová spotřeba energie. S ohledem na to, že oživení ekonomik probíhalo v evropských zemích srovnatelně a žádná země nečelila fatálním hospodářským důsledkům, je evidentní, že západní země zvládly ve srovnání s námi úspěšně implementovat alespoň dílčí úsporná energetická opatření,“ uvádí partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička s tím, že tento fakt byl pro dané země výhodou v loňském roce, kdy započala energetická krize. „Je pravděpodobné, že kvůli vysokým cenám elektřiny budou nejen roky 2022 a 2023, ale i další, ve znamení úsporných opatření, což bude mít na snižování spotřebované energie v EU významný vliv,“ dodává Petr Kymlička.

Sedm let na splnění cíle
Koncová spotřeba energie dosáhla roku 2021 v Evropské unii 968 milionů tun ropného ekvivalentu. To přesahuje cílovou hodnotu stanovenou unijními státy pro rok 2030 o 14,4 %. Oproti roku 2020, který byl poznamenán covidovou pandemií, se evropské státy vzdálily od společného cíle o 7,3 procentního bodu. „Při pohledu na delší časový úsek je patrné, že koncová spotřeba energie se v rámci EU snižuje. V roce 2006 byla spotřeba vyšší než cíl stanovený na rok 2030 bezmála o čtvrtinu, od té doby dochází k postupnému snižování spotřeby,“ komentuje Petr Kymlička. Současně upozorňuje, že pro splnění cíle ve spotřebě koncové energie v roce 2030, který je stanoven na úroveň 850 milionů tun ropného ekvivalentu, by musela každoroční úspora celé EU činit zhruba 2,1 %. Právě takový pokles Unie zaznamenala v celkovém srovnání posledních předpandemických let s rokem 2021.
 
 

[1] Koncová spotřeba energie zahrnuje doručení energetických komodit zákazníkům, které následně nejsou využity k transformaci energie, nýbrž pouze ke skutečné spotřebě. Více info zde (str. 27).