Poradenská skupina Moore Czech Republic vytvořila ucelenou holdingovou strukturu, komplexními službami chce konkurovat „velké čtyřce“

Ucelená struktura skupiny Moore Czech Republic zahrnuje dceřiné společnosti, které se zaměřují na manažerské poradenství a M&A (Moore Advisory CZ), auditní služby (Moore Audit CZ), outsourcing účetnictví a daňové poradenství (Moore Accounting CZ), informační systémy a technologie (Moore Technology CZ), vzdělávací aktivity (Moore Academy CZ), ale také například na právní služby (Moore Legal CZ). Některé z těchto specializovaných společností zároveň vlastní i další entity, které postupně integrují do vlastní struktury. „Cílem skupiny je vybudovat silnou pozici na pátém místě českého trhu dle celkové velikosti. Z hlediska kvality a struktury služeb by ale měla být plně srovnatelná s ‚velkou čtyřkou‘. V oblastech jako korporátní finance nebo outsourcing účetnictví bychom měli bojovat o umístění mezi prvními třemi,“ uvádí Petr Kymlička, partner Moore Czech Republic.

Miliardový obrat do pěti let

Klienti skupiny tak budou moci využít jak komplexních, tak i vybraných služeb, ke kterým se během letošního roku přidají rovněž služby znalecké. Hlavní konkurenční výhodu skupiny Moore Czech Republic tvoří jedinečná kombinace odborných znalostí, zahraničních zkušeností a pragmatických a praktických řešení založených na osobních zkušenostech členů týmu. „Sami chceme jít příkladem a ukázat, že neumíme pouze radit, ale také přijmout odpovědnost za řízení konkrétních business jednotek a dosahovat jasných výsledků, například v technologické oblasti. Právě v ní se chceme oproti velké čtyřce profilovat mnohem výrazněji,“ vysvětluje Petr Kymlička.

Skupina Moore Czech Republic v minulém finančním roce dosáhla konsolidovaného obratu ve výši zhruba půl miliardy korun. Jejím cílem je obrat nejdéle do pěti let zdvojnásobit na úroveň jedné miliardy, a to kombinací organického růstu a akvizic. „V letošním roce nicméně předpokládáme spíše konzervativní růst o přibližně deset procent. V tomto období musí nejprve dojít k plné integraci všech nově získaných společností do skupiny,“ dodává Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic.

Moore Global

Moore Czech Republic je součástí Moore Global, celosvětové auditní, účetní a poradenské sítě, která sdružuje více než 260 nezávislých společností. Moore Czech Republic je součástí sítě od roku 2020, což je jeden z faktorů, který skupině umožnil intenzivní růst. „Oceňujeme nesmírné nasazení týmu Moore Czech Republic a výsledek, kterého se povedlo v roce 2020 kolegům v České republice dosáhnout. V historicky krátké době dokázali vytvořit kompaktní skupinu v jasně definované struktuře, která poskytuje služby a podporu na světové úrovni stávajícím i novým zákazníkům, a úspěšně rozšířili portfolio služeb. Moore Global bude i nadále podporovat rozvoj a expanzi skupiny Moore Czech Republic, aby mohla svým zákazníkům nabízet globální know-how a současně i lokální expertizu,“ říká John Stanford, evropský šéf Moore Global.

Nové akvizice i partneři

V minulém roce bylo prostřednictvím akvizic do skupiny integrováno osm společností, především za účelem rozšíření a kompletace portfolia služeb. Jednalo se o společnosti poskytující auditní, daňové, účetní a právní služby. Vedle toho ale skupina uskutečnila také akvizice několika technologických společností. Z této oblasti patří do portfolia Moore Czech Republic společnosti Servodata, Mycroft Mind nebo Care Plus Service.

Ve skupině Moore Czech Republic díky transformaci a rozšíření aktivit přibyli také noví partneři. Vedle stávajících partnerů Petra Kymličky a Radovana Hauka jsou to nově Marcela Hrdá, Miloslav Rut, Václav Škapa a Karel Kučera, kteří odpovídají za jednotlivé oblasti činnosti skupiny Moore Czech Republic, a také původní společníci akvírovaných firem – Dagmar Sukdoláková, Jiří Hofman, Michal Šesták a Michal Markvart.