Ekonomická analýza Moore Czech Republic potvrdila výhodnost investice do lanovky na Ještěd

Ekonomická analýza Moore Czech Republic potvrdila výhodnost investice do lanovky na Ještěd

Jednokabinová lanovka, pro kterou hlasovali obyvatelé Liberce, radní i zastupitelé, bude sice náročnější na investice, z dlouhodobého hlediska se však jedná o ekonomicky nejvýhodnější variantu. Vyplývá to ze studie „Podnikatelský záměr na obnovení a provozování lanové dráhy Horní Hanychov – Ještěd“, kterou pro statutární město Liberec vypracovala skupina Moore Czech Republic a která bylasoučástí podkladů pro liberecké zastupitele. Cílem studie bylosestavit ekonomický model záměru a vyhodnotit jeho finanční parametry. 

Ve výstupním reportu jsme shrnuli závěry vyhodnocení jednotlivých variant. Z nich nám vyplynulo doporučení dvoulanové technologie s jednou kabinou, a to v prodloužené trase Horní Hanychov – Ještěd. Celková investice zahrnující pořízení lanovky, stavební práce, nákup pozemků a další související investice dosáhne až na 750 milionů korun. Návratnost jsme v realistické variantě spočítali na 15 a půl roku. Při zahájení demolice a stavebních prací na konci roku 2026 se s otevřením nové lanovky počítá v lednu 2029. Průměrná cena jízdného je kalkulována na 326 Kč včetněDPH s tím, že počítáme s významným zvýhodněním pro občany Liberce,“ říká Václav Škapa, partner ve skupině Moore Czech Republic.

Ačkoliv bude prodloužená varianta náročnější na investice, bude ve výsledku výhodnější. Trasa vedoucí z Horního Hanychova totiž umožní přímé napojení na MHD i centrální parkoviště, čímž se zajistí její větší vytížení. Jednoduše dostupná a bezbariérová lanovka má tak potenciál přilákat více cestujících. „Zvolená varianta technologie Funifor, tedy tramvaj, která má nižší investiční a provozní náročnost, umožňuje navíc provoz i za zhoršených klimatických podmínek a je na ní možné realizovat mezistanici. Mezistanice by tak mohla být využívána zejména lyžaři v zimních měsících, čímž se posílí turistický potenciál lanovky,“ dodává Škapa.

O finální podobě lanovky rozhodli na konci dubna zastupitelé města. Pro stejnou variantu hlasovali dříve i radní. Podpořili tak výsledky ankety, které se zúčastnilo 1668 respondentů. „Jedná se o projekt velkého regionálního významu, názor místních obyvatel byl proto pro nás velmi důležitý. Ve prospěch kabiny na dvou lanech přezdívané tramvaj jich hlasovalo přes padesát osm procent. Na vybrané variantě se tak shodla jak veřejnost, tak i odborníci,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Na výběr přitom bylo z celkem šesti variant. Tři varianty byly ve stávající trase dlouhé bezmála 1,2 kilometru a tři stejné v prodloužené trase o 770 metrů ke konečné tramvaji v Horním Hanychově. V jedné variantě se počítalo se zachováním kyvadlového provozu dvou kabin, kdy každá pojme 50 nebo 70 lidí. V druhé byl navržen oběžný systém s 12 či 17 kabinami, přičemž každá by měla kapacitu deset lidí. Ve třetí, vítězné, variantě nazývané tramvaj se počítalo s jednou kabinou zavěšenou na dvou lanech pro 80 nebo 100 lidí.

Od tragické nehody, ke které došlo v říjnu 2021, je lanovka mimo provoz. Zatím je ve vlastnictví Českých drah, s městem se ale již dohodli na jejím odkoupení za 34,976 milionu korun.