Česká umělá inteligence odhalí dvaapůlkrát více černých odběrů elektřiny než běžné metody. Předpoví i havárie vodovodů a plynovodů

Řešení Visual Grid Analytics (VGA) vyvinuté matematickými a softwarovými experty z brněnské společnosti Mycroft Mind patřící do skupiny Moore Czech Republic se úspěšně etabluje ve světě. Inovativní aplikaci, která propojuje výkonnou analytiku založenou na umělé inteligenci a zobrazování výsledků v interaktivní 3D scéně využívá i jedna z největších světových energetik, španělská Iberdrola. Chování energetické sítě umí umělá inteligence mapovat díky vlastním algoritmům trénovaným na více než 20 miliardách měření z chytrých elektroměrů. Kromě netechnických ztrát, kam patří i černé odběry, ale pomáhá řešit i problémy s rostoucí elektromobilitou a přechodem z konvenčních na obnovitelné zdroje elektřiny. Uplatnění najde také v sítích pro distribuci vody, plynu a tepla.

Česká aplikace Visual Grid Analytics dokáže jednoduše a v reálném čase zobrazit kombinaci měřených dat a analytických výsledků ve srozumitelné interaktivní 3D scéně. Vytvoří si totiž vlastní digitální dvojče distribuční sítě. Umožňuje tak rychleji a snadněji pochopit její chování jako celku a vidět, jak problematická místa ovlivňují i své okolí. „Nejen distributoři, ale i výrobní firmy mohou konečně lépe zužitkovat širší spektrum dat ze svých sítí či výrobních linek. Díky nahrání dat do zabezpečeného cloudu nebo instalací VGA ve svém IT prostředí vyřeší prediktivní údržbu i netechnické ztráty. Potvrzením, že jsme vyvinuli něco skutečně zajímavého, pro nás byl zájem zástupců energetik z různých koutů světa,“ uvádí Filip Procházka, odborník na umělou inteligenci ze společnosti Mycroft Mind. Ta působí nejen v České republice, za 14 let své existence už nasbírala zkušenosti mimo jiné i z Kanady či Austrálie.

Detekce nelegálních odběrů elektřiny

Nástroj VGA poskytuje díky algoritmům trénovaným na více než dvaceti miliardách měření z chytrých elektroměrů hned několik řešení pro distributory elektřiny. Patří mezi ně detekce domácího nabíjení elektromobilů, identifikace fázových zapojení odběrných míst v síti, ale také detekce netechnických ztrát. Významný podíl mezi těmito ztrátami přitom představují nelegální odběry energie. Technologie VGA ale například dokáže vysledovat i to, kde a kdy se v domácnostech vyrábí elektřina ze solárních panelů a jaký to má vliv na chování celé sítě. „Z vyhodnocení analytického modulu pro detekci černých odběrů vyplývá, že systém dokáže odhalit tato místa s úspěšností padesáti jedna procent. Lze tedy říct, že každá druhá kontrola potvrdí neoprávněný odběr elektřiny na daném místě,“ vysvětluje Miloslav Rut, ředitel divize Moore Technology CZ z poradenské a auditorské skupiny Moore Czech Republic. Tato divize, pod kterou Mycroft Mind spadá, zastřešuje veškeré technologické aktivity skupiny, ať už jde o konvenční IT služby, anebo vývoj produktů v oblasti umělé inteligence či asistivních technologií.

Využití v energetice i v průmyslu

Technologie matematiků a programátorů společnosti Mycroft Mind dokáže nejen vytvořit digitální dvojče vybrané části energetické distribuční sítě nebo jejího celku, ale své využití nachází i ve výrobních podnicích. „Jak v energetice, tak i v průmyslu je nutné zpracovávat obrovské množství dat pro řízení, správu a další rozvoj jednotlivých systémů. Tedy takové, které člověk sám nemůže vyřešit, protože je nutné zahrnout příliš mnoho faktorů, nejistot a různých scénářů. Právě zde se podniky neobejdou bez umělé inteligence, která se díky specifickým algoritmům dokáže adaptovat na neustále se měnící podmínky,“ vysvětluje Miloslav Rut. Třeba právě v oblasti energetiky totiž VGA pracuje i s daty o povětrnostních podmínkách a také o sezonních změnách, jako jsou svátky, pracovní dny a víkendy.

Technologie VGA umí analyzovat netechnické ztráty, predikci chování odběratelů nebo detekci anomálií nejen pro elektrickou, ale i pro vodovodní, plynovodní a teplovodní distribuční soustavu. U vodovodní i plynovodní soustavy také dokáže pomoci s prevencí havárií, a to vyhodnocováním tlaku vody či plynu. Díky predikci spotřeby navíc pomáhá k efektivnějšímu využívání těchto komodit.

 

O Mycroft Mind

Mycroft Mind je česká inovativní firma, která se specializuje na sběr, zpracování a pokročilou analytiku dat z technických sítí s využitím machine learningu, a to především v oblasti energetiky, chytrých měst a výrobního průmyslu. Úspěšné projekty již realizovala pro všechny tři distributory elektřiny v ČR (ČEZ, E.ON i PRE), globální energetiku Iberdrola, Škoda auto, slovenský mýtný systém Skytoll nebo EPAL, správce vodovodní sítě v Lisabonu. Společnost patří do divize Moore Technology CZ z poradenské a auditorské skupiny Moore Czech Republic. Tato divize slouží jako platforma pro rozvojové technologické aktivity celé skupiny. Patří mezi ně jak konvenční IT služby, tak i vývoj progresivních produktů, zejména v oblasti umělé inteligence a asistivních technologií.