Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním této stránky souhlasíte s Ochranou osobních údajů.

Zadlužení ČR nevzrostlo v roce 2020 zásadněji než v ostatních zemích Visegrádské čtyřky

Zadlužení ČR nevzrostlo v roce 2020 zásadněji než v ostatních zemích Visegrádské čtyřky

Ondřej Hubatka

V rámci celé Evropské unie se jedná o 4. nejmenší veřejný dluh v podílu na HDP. Největší relativní změnu veřejného dluhu v roce 2020 zaznamenalo Estonsko, které svůj dluh zdvojnásobilo (nárůst o 108,8 %). 

V roce 2020 vzrostlo zadlužení ve všech čtyřech zemích Visegradské čtyřky. Česká republika měla v rámci V4 nejnižší celkové zadlužení v podobě podílu veřejného dluhu na HDP (38,1 %), ačkoli meziroční změna veřejného dluhu byla v rámci V4 druhá největší, stejně jako absolutní změna veřejného dluhu na obyvatele, která činila 1 269 EUR (32,3 tis. Kč). „V České republice dosáhla relativní změna dluhu v roce 2020 hodnoty 19,8 %, což je více než průměr 27 států Evropské unie,“ uvádí Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic. „Na druhou stranu absolutní změna veřejného dluhu na obyvatele byla pak méně než poloviční oproti průměru EU, který činil 2 772 EUR.“  

Podobně jako v ostatních zemích EU bylo zvýšení zadlužení ve státech skupiny V4 způsobeno především z důvodu koronavirových restrikcí a kompenzačních výdajů jednotlivých vlád.  „Pomocí kompenzačních výdajů se podařilo v České republice udržet zaměstnanost, a tak snížení spotřeby domácností nebylo až tak výrazné. V letošním roce se předpokládá nárůst míry zadlužení státu na 44,3 % HDP. V případě ostatních zemí Visegradské čtyřky se pro letošní rok odhaduje mírný pokles míry veřejného dluhu v relaci k HDP, a to především z důvodu nižšího tempa růstu jejich dluhu než je dynamika růstu HDP,“ doplňuje Radovan Hauk. 

 

Tab.1

Hrubý dluh států EU v mil. EUR

Země

Dluh na konci roku 2020
(v mil EUR)

Absolutní změna dluhu v roce 2020
(v mil EUR)

Absolutní změna dluhu v roce 2020 na obyvatele
(v EUR)

Relativní změna dluhu v roce 2020

Průměrná relativní změna v období 2011-2019

Evropská Unie - 27 států 

12 078 219,2

1 239 949,8

 2 772    

11,4 %

2,3 %

Belgie

514 964,7

47 792,9

 4 148    

10,2 %

2,8 %

Bulharsko

15 187,3

2 807,8

 404    

22,7 %

10,2 %

Česká republika

82 045,3

13 565,6

1 269    

19,8 %

1,8 %

Dánsko

131 885,9

27 739,1

 4 764    

26,6 %

0,2 %

Německo

2 325 462,7

267 835,8

 3 220    

13,0 %

-0,3 %

Estonsko

4 953,1

2 580,7

 1 942    

108,8 %

12,0 %

Irsko

218 157,5

13 934,2

 2 807    

6,8 %

4,4 %

Řecko

341 023,0

9 950,0

  928    

3,0 %

0,2 %

Španělsko

1 345 570,0

156 750,0

 3 312    

13,2 %

7,1 %

Francie

2 650 116,2

270 613,4

 4 020    

11,4 %

3,8 %

Chorvatsko

43 655,8

4 282,2

 1 055    

10,9 %

4,9 %

Itálie

2 573 385,5

163 444,0

 2 740    

6,8 %

2,6 %

Kypr

24 828,7

3 870,7

 4 359    

18,5 %

7,9 %

Lotyšsko

12 749,9

1 503,3

 788    

13,4 %

3,2 %

Litva

23 060,5

5 536,6

 1 982    

31,6 %

6,5 %

Lucembursko

15 941,5

1 963,8

 3 137    

14,0 %

6,5 %

Maďarsko

105 548,4

11 389,3

 1 166    

12,1 %

2,0 %

Malta

6 960,0

1 257,2

 2 443    

22,0 %

2,8 %

Nizozemí

434 931,0

40 261,0

 2 313    

10,2 %

0,5 %

Rakousko

315 159,6

34 819,3

 3 912    

12,4 %

1,6 %

Polsko

292 907,2

47 265,9

 1 245    

19,2 %

2,8 %

Portugalsko

270 491,7

20 514,2

 1 992    

8,2 %

3,8 %

Rumunsko

102 531,3

24 442,9

 1 265    

31,3 %

8,9 %

Slovinsko

37 428,7

5 684,3

 2 712    

17,9 %

10,2 %

Slovensko

55 180,6

9 905,5

 1 815    

21,9 %

5,7 %

Finsko

164 266,0

21 392,0

 3 872    

15,0 %

5,6 %

Švédsko

196 733,9

28 170,7

  2 728    

16,7 %

1,3 %

Zdroj: Eurostat


 

Tab.2

Hrubý dluh států EU v % HDP

Země

2019
(v %)

2020
(v %)

Změna v roce 2020 (v p. b.)

Průměrná změna za období 2011-2019 (v p. b.)

Evropská Unie - 27 států

77,5

90,7

13,2

-0,3

Belgie

98,1

114,1

16,0

-0,2

Bulharsko

20,2

25,0

4,8

0,5

Česká republika

30,3

38,1

7,8

-0,8

Dánsko

33,3

42,2

8,9

-1,0

Německo

59,7

69,8

10,1

-2,5

Estonsko

8,4

18,2

9,8

0,2

Irsko

57,4

59,5

2,1

-3,2

Řecko

180,5

205,6

25,1

3,7

Španělsko

95,5

120,0

24,5

3,9

Francie

97,6

115,7

18,1

1,4

Chorvatsko

72,8

88,7

15,9

1,7

Itálie

134,6

155,8

21,2

1,7

Kypr

94,0

118,2

24,2

4,2

Lotyšsko

37,0

43,5

6,5

-1,2

Litva

35,9

47,3

11,4

0,0

Lucembursko

22,0

24,9

2,9

0,2

Maďarsko

65,5

80,4

14,9

-1,6

Malta

42,0

54,3

12,3

-2,6

Nizozemí

48,7

54,5

5,8

-1,2

Rakousko

70,5

83,9

13,4

-1,4

Polsko

45,6

57,5

11,9

-0,9

Portugalsko

116,8

133,6

16,8

1,8

Rumunsko

35,3

47,3

12,0

0,6

Slovinsko

65,6

80,8

15,2

3,0

Slovensko

48,2

60,6

12,4

0,8

Finsko

59,5

69,2

9,7

1,4

Švédsko

35,0

39,9

4,9

-0,3

Zdroj: Eurostat