Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním této stránky souhlasíte s Ochranou osobních údajů.

Ukončení Antiviru se do nezaměstnanosti nepromítlo. Programy pomohly zachovat 100 tisíc míst

Ukončení Antiviru se do nezaměstnanosti nepromítlo. Programy pomohly zachovat 100 tisíc míst

Radim Darebník

Podle analýzy odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic se na statistice takřka vůbec neprojevilo ukončení dvou částí programu Antivirus z konce května. Podle dat poradenské společnosti na začátku letošního roku v práci uměle udržoval zhruba 100 tisíc pracovníků.

Na konci května skončila výrazná část programu Antivirus kompenzující uzavřené provozy a dorovnávající omezení výroby, služeb a poptávky. S ukončením vládních podpor se však nenaplnily pesimistické scénáře, že dojde k propouštění a růstu nezaměstnanosti. „Program Antivirus za cenu výrazného zvýšení veřejného dluhu splnil svůj účel – udržel nízkou nezaměstnanost. Přestože po jeho ukončení došlo v některých společnostech k propouštění, podniky se k tomuto kroku neuchylovaly v tak velké míře a na celkové nezaměstnanosti se to neprojevilo,“ komentuje Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Výrazné snížení nezaměstnanosti

Podle propočtů poradenské společnosti Moore Czech Republic1 měla být skutečná nezaměstnanost na přelomu roku vyšší o 1,2 p. b., tedy nad úrovní 5 %. Kompenzační programy v tu chvíli udržovaly v práci přibližně 100 tisíc zaměstnanců. To mělo pozitivní vliv na spotřebu domácností, nejdůležitější složku hrubého domácího produktu. „Z tohoto pohledu je potřeba hodnotit vládní programy pozitivně, podařilo se překlenout složité období. Nyní z dění na pracovním trhu plyne, že se společnostem, které Antivirus využívaly, obnovily zakázky a mají pro své pracovníky dostatečné uplatnění. Současně velká část dříve propuštěných si již našla nové zaměstnání,“ vysvětluje Radovan Hauk.

Nedostatek pracovníků

Namísto růstu nezaměstnanosti tak české hospodářství čelí jinému problému – nedostatku pracovních sil.  „V odvětvích jako je průmysl či IT dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla. S nedostatkem nově bojuje také gastrosektor, kam se pracovníci nechtějí vracet kvůli nejisté budoucnosti,“ dodává Radovan Hauk s tím, že pracovníky neúspěšně hledají firmy napříč segmenty, přestože úřad práce eviduje více než 273 tisíc uchazečů o zaměstnání. Pro český pracovní trh je typická nízká ochota hledat práci v jiných oborech. Tento fenomén by měl pomoci vyřešit mechanismus modularizovaných rekvalifikací, který umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky.

 

 1Výpočet proběhl na základě vzorce tzv. Okunova zákona.