Inflace snižuje aktivitu v oblasti fúzí a akvizic. Investoři v nejisté době mění své rozhodování

Inflace snižuje aktivitu v oblasti fúzí a akvizic. Investoři v nejisté době mění své rozhodování

Radim Darebník

Na změnu rozhodování investorů má ze všech faktorů největší vliv spíše extrémně rostoucí inflace než zdražování úvěrů. Složité rozhodovací situace se odráží v rostoucím zájmu firem o akviziční poradenství.

Řada prodávajících v současnosti transakce důkladněji zvažuje nebo dokonce posouvá. U strategických investorů má tento přístup původ zejména v celkovém zdražování energií a dalších vstupů, jakož i v celkové nejistotě na trhu. „Kvůli vysoké inflaci jsou zřejmé obavy, že získané hotovostní prostředky budou rychle ztrácet na hodnotě. To se týká zejména situace, kdy jsou součástí transakce i nemovitosti, jejichž tržní hodnota se vyvíjí ještě dramatičtěji než inflace,“ popisuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic, a dodává: „V současné době dochází k dokončování transakcí odsunutých z doby pandemie. Tato aktivita ale do konce prvního pololetí ustane, což povede k dalšímu oslabení transakčních aktivit ve druhé části roku 2022.“

Nezanedbatelnou roli hrají také dražší úvěry
Roli ve zdrženlivosti hraje také růst ceny peněz, ten se však týká zejména finančních investorů. V dubnu se spotřebitelské ceny v Česku meziročně zvýšily o 14,2 %. Jednalo se tak o desátý měsíc v řadě, ve kterém růst cen zrychlil1. V návaznosti na to zvýšila ČNB dvoutýdenní repo sazbu o 0,75procentního bodu na 5,75 %, nejvyšší hodnotu od roku 1999, protože v posledních letech byly úrokové sazby naopak na svých historických minimech. Transakce byly díky tomu z velké části pokryty bankovním financováním s doplněním prostředků investorů. „S ohledem na stávající výši a očekávaný růst úrokových sazeb se ovšem transakce prodražují a investoři musí tento aspekt zohledňovat nejen v úvahách o struktuře financování, ale také v rámci investičního rozhodování, zda investici vůbec realizovat,“ komentuje Václav Škapa, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Realizovaná transakce? Nemusí být „vyhráno“
Problém s prodražováním investice se může týkat také již realizovaných transakcí, které jsou financovány prostřednictvím akvizičního úvěru. „U akvizičních úvěrů banky často pracují s pohyblivou úrokovou sazbou na principu PRIBOR + marže. Pokud není sazba PRIBOR zajištěna vhodnými zajišťovacími nástroji, jako je například úrokový swap, může být racionalizace investice ohrožena. To se týká zejména případů, kde se obecný růst cen neprojeví ve zvýšení absolutní hodnoty zisku společnosti, který bude v reálném vyjádření klesat,“ vysvětluje Aneta Milotová, manažerka Corporate Finance z Moore Avisory CZ, a dodává, že hodnota úrokové sazby PRIBOR vzrostla od loňského září do letošního dubna z hodnoty 1,11 na 5,36 %.

Z pohledu investorů má současná situace také protichůdný aspekt, když se kvůli sílící inflaci obávají o své prostředky uložené na bankovních účtech. Všechny tyto faktory budou mít v následujících měsících dopad na strukturu financování transakcí i související transakční aktivitu na českém trhu. „Změny vnímáme i u našich klientů, u nichž jsme od začátku roku zaznamenali až 50% růst zájmu o akviziční poradenství,“ uzavírá Václav Škapa s tím, že při hledání vhodných transakcí bude třeba věnovat větší pozornost úvahám nad finanční výkonností cílových společností.

 1https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-duben-2022