V SEKTORECH NEJVÍCE ZASAŽENÝCH PANDEMIÍ VZROSTE TRANSAKČNÍ AKTIVITA O DESÍTKY PROCENT, PRODEJE FIREM URYCHLÍ I GENERAČNÍ OBMĚNA

V SEKTORECH NEJVÍCE ZASAŽENÝCH PANDEMIÍ VZROSTE TRANSAKČNÍ AKTIVITA O DESÍTKY PROCENT, PRODEJE FIREM URYCHLÍ I GENERAČNÍ OBMĚNA

Roman Macháček

Větší hráči s dostatečným kapitálem budou moci využít současné nevýhodné postavení podnikatelů v těchto sektorech i jejich možných insolvencí. V silnější pozici vůči investorům naopak budou společnosti věnující se vývoji technologií nebo průmyslové automatizaci. Zvýšit počet transakcí může i generační obměna v rodinných firmách, která v našem regionu započala zhruba před pěti lety.

Podle poradenské společnosti Moore Czech Republic nahrává pandemie z hlediska transakčních aktivit do karet velkým hráčům na trhu. A to zejména v gastronomii a cestovním ruchu, tedy v oblastech, na které měla protiepidemická opatření největší dopad. „Investoři, kteří mají dostatek kapitálu, budou moci získat tato aktiva za nižší ceny, konsolidovat je a budovat větší celky. Očekáváme proto, že v letošním roce vzroste transakční aktivita v těchto sektorech o nižší desítky procent oproti loňskému roku,“ uvádí Petr Kymlička, partner společnosti Moore Czech Republic.

Vzroste cena technologických firem

Uplynulé období naopak posílilo firmy, které se zabývají průmyslovou automatizací, vývojem technologií pro komplexní práci na dálku, anebo virtuální a rozšířenou realitou. Ta umožňuje například zavádět vysoce efektivní procesy oprav a údržby na dálku. „Lze očekávat, že společnosti z těchto oborů budou na trhu žádané a vzroste po nich poptávka. Budou se tak obchodovat za vyšší ceny, než tomu bylo v předchozím období. Tyto společnosti si uvědomují nedostatek lidských zdrojů, které nahrazují svými technologiemi. Zmíněný efekt pandemie umocnila zejména v průmyslových podnicích, kde přestala být dostupná velká část zahraničních pracovníků,“ vysvětluje Petr Kymlička.

V následujících letech dojde podle Moore Czech Republic také k zintenzivnění generační obměny ve vlastnictví rodinných firem. Tento proces se mezi českými podniky začal výrazněji objevovat v posledních pěti letech a v letošním a příštím roce by měl nabrat na obrátkách. „Současná situace posílí motivaci stávající generace majitelů předat podniky mladší generaci. U té se naopak projeví větší neochota a obavy z převzetí firem na vlastní zodpovědnost,“ dodává Václav Škapa, partner společnosti a expert na transakční poradenství. I z těchto důvodů by podle něj mohla na českém trhu posílit role zahraničních strategických investorů, jejichž cílem je upevnit svou pozici v regionu.

Druhá polovina roku ve znamení růstu

Podle Moore Czech Republic se růst transakčních aktivit projeví až ve druhé polovině roku. Dojde totiž i k „restartu“ transakcí, které byly v loňském roce pozdrženy nebo přerušeny. „I přes významná omezení v roce 2020 se nám podařilo dokončit dvacet středně velkých transakcí napříč různými segmenty ekonomiky, zejména však v průmyslu a technologiích. Počet aktivních mandátů nám meziročně vzrostl o patnáct procent,“ říká Václav Škapa. Faktorem, který by mohl naopak fúze a akvizice zbrzdit, jsou rozdíly v cenových očekáváních. „Zatímco prodávající budou mít tendence svá očekávání zakládat na výkonech v dobách růstu, kupující budou do valuací zohledňovat rizikové faktory, které ještě před rokem nebrali v potaz. Celkově ale rok 2021 vnímáme z pohledu transakčního poradenství jako velmi perspektivní,“ doplňuje k tomu Petr Kymlička.