Poradenská skupina Moore Czech Republic vytvořila ucelenou holdingovou strukturu, komplexními službami chce konkurovat „velké čtyřce“

Poradenská skupina Moore Czech Republic vytvořila ucelenou holdingovou strukturu, komplexními službami chce konkurovat „velké čtyřce“

Díky komplexnímu portfoliu služeb chce získat a udržet páté místo z hlediska celkového postavení na českém trhu. Vybranými specializovanými činnostmi zároveň plánuje plně konkurovat tzv. velké čtyřce poradenských firem. Nejpozději do pěti let chce skupina dosáhnout obratu miliardy korun.
Ucelená struktura skupiny Moore Czech Republic zahrnuje dceřiné společnosti, které se zaměřují na manažerské poradenství a M&A (Moore Advisory CZ), auditní služby (Moore Audit CZ), outsourcing účetnictví a daňové poradenství (Moore Accounting CZ), informační systémy a technologie (Moore Technology CZ), vzdělávací aktivity (Moore Academy CZ), ale také například na právní služby (Moore Legal CZ). Některé z těchto specializovaných společností zároveň vlastní i další entity, které postupně integrují do vlastní struktury. „Cílem skupiny je vybudovat silnou pozici na pátém místě českého trhu dle celkové velikosti. Z hlediska kvality a struktury služeb by ale měla být plně srovnatelná s ‚velkou čtyřkou‘. V oblastech jako korporátní finance nebo outsourcing účetnictví bychom měli bojovat o umístění mezi prvními třemi,“ uvádí Petr Kymlička, partner Moore Czech Republic.

Miliardový obrat do pěti let

Klienti skupiny tak budou moci využít jak komplexních, tak i vybraných služeb, ke kterým se během letošního roku přidají rovněž služby znalecké. Hlavní konkurenční výhodu skupiny Moore Czech Republic tvoří jedinečná kombinace odborných znalostí, zahraničních zkušeností a pragmatických a praktických řešení založených na osobních zkušenostech členů týmu. „Sami chceme jít příkladem a ukázat, že neumíme pouze radit, ale také přijmout odpovědnost za řízení konkrétních business jednotek a dosahovat jasných výsledků, například v technologické oblasti. Právě v ní se chceme oproti velké čtyřce profilovat mnohem výrazněji,“ vysvětluje Petr Kymlička.

Skupina Moore Czech Republic v minulém finančním roce dosáhla konsolidovaného obratu ve výši zhruba půl miliardy korun. Jejím cílem je obrat nejdéle do pěti let zdvojnásobit na úroveň jedné miliardy, a to kombinací organického růstu a akvizic. „V letošním roce nicméně předpokládáme spíše konzervativní růst o přibližně deset procent. V tomto období musí nejprve dojít k plné integraci všech nově získaných společností do skupiny,“ dodává Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic.

Moore Global

Moore Czech Republic je součástí Moore Global, celosvětové auditní, účetní a poradenské sítě, která sdružuje více než 260 nezávislých společností. Moore Czech Republic je součástí sítě od roku 2020, což je jeden z faktorů, který skupině umožnil intenzivní růst. „Oceňujeme nesmírné nasazení týmu Moore Czech Republic a výsledek, kterého se povedlo v roce 2020 kolegům v České republice dosáhnout. V historicky krátké době dokázali vytvořit kompaktní skupinu v jasně definované struktuře, která poskytuje služby a podporu na světové úrovni stávajícím i novým zákazníkům, a úspěšně rozšířili portfolio služeb. Moore Global bude i nadále podporovat rozvoj a expanzi skupiny Moore Czech Republic, aby mohla svým zákazníkům nabízet globální know-how a současně i lokální expertizu,“ říká John Stanford, evropský šéf Moore Global.

Nové akvizice i partneři

V minulém roce bylo prostřednictvím akvizic do skupiny integrováno osm společností, především za účelem rozšíření a kompletace portfolia služeb. Jednalo se o společnosti poskytující auditní, daňové, účetní a právní služby. Vedle toho ale skupina uskutečnila také akvizice několika technologických společností. Z této oblasti patří do portfolia Moore Czech Republic společnosti Servodata, Mycroft Mind nebo Care Plus Service.

Ve skupině Moore Czech Republic díky transformaci a rozšíření aktivit přibyli také noví partneři. Vedle stávajících partnerů Petra Kymličky a Radovana Hauka jsou to nově Marcela Hrdá, Miloslav Rut, Václav Škapa a Karel Kučera, kteří odpovídají za jednotlivé oblasti činnosti skupiny Moore Czech Republic, a také původní společníci akvírovaných firem – Dagmar Sukdoláková, Jiří Hofman, Michal Šesták a Michal Markvart.