Informační technologie

Řízení informačních a komunikačních technologií

Jsme si z vlastních zkušeností vědomi, že kvalitně nastavené řízení informačních a komunikačních technologií je důležitější než kdy dříve. Klientům nabízíme služby našeho odborně způsobilého a zkušeného týmu spočívající v realizaci auditu systému řízení IT služeb (ITSM) a IT Governance dle ISO/IEC 20000, ITIL a CobiT. Současně realizujeme technické a technologické audity ICT, zavádíme systémy řízení IT služeb (ITSM) včetně definice katalogu služeb a stanovení jejich SLA, nastavení klíčových procesů a ekonomických ukazatelů. Dále navrhujeme postupy v oblasti tvorby a údržby strategie ICT (analyzujeme stávající stav, definujeme business požadavky a cíle, nastavuje SWOT, náklady, plánování apod.) a poskytujeme poradenství v oblasti tvorby a údržby ICT architektury a ICT inženýringu, návrhu řešení a implementace ICT systémů a/nebo jejich částí. Rovněž pro zavádění a provoz informačních systémů provádíme business a procesní analýzy, studie proveditelnosti, akceptační a zátěžové testy nebo benchmarking vhodných informační systémů.