Recruitment

Společnost Moore Czech Republic s.r.o. se v rámci portfolia tradičních služeb manažerského a transakčního poradenství věnuje rovněž oblasti rozvoje lidských zdrojů. Kombinace odborné specializace a zkušeností jednotlivých členů našeho HR týmu, možnost každodenního působení u klientů, průběžná vzájemná komunikace a výměna informací nám umožňuje poskytovat HR služby, včetně služeb personální agentury a vnímat potřeby našich klientů v širších souvislostech a nikoliv izolovaně.

Jsme schopni reagovat včas a adekvátně na externí vlivy jako jsou například změny na trhu práce (změna úrovně a struktury odměňování konkrétních pozic v daném regionu, dostupnost pracovníků na lokálním trhu práce, změny v úrovni odborné kvalifikace v relaci na věk a úroveň odborného školství apod.), resp. vývoj a změny ve vnitřním prostředí klienta (fluktuace a spokojenost zaměstnanců, organizační změny, apod.).
Jako příklad můžeme uvést situaci sppojenou s dosavadní situací vyvolanou Covidem 19, kdy jsme pomohli personálně rekonstruovat několik oddělení v nemocnicích vyhledávaním vhodných kandidátu z řad zdravotnického personálu.

V případě těchto vlivů a změn můžeme vhodně přizpůsobovat naši práci při náboru a výběru zaměstnanců pro naše klienty (činnost personální agentury), resp. iniciovat a doporučovat potřebné změny uvnitř prostředí klienta (odměňování, hodnocení, vzdělávání apod.). V oblasti poradenství v řízení lidských zdrojů je náš tým odborně způsobilý kontinuálně vylepšovat klíčové HR procesy a jejich organizační a technické zajištění. Vlastní spolupráce v oblasti vyhledávání zaměstnanců pak probíhá v těsné spolupráci s klientem standardním osvědčeným postupem, který zahrnuje identifikaci hledané pracovní pozice, vyhledání vhodných kandidátů, jejich oslovení a prvotní posouzení z naší strany, výběr a doporučení kandidátů klientovi, zprostředkování pohovoru kandidáta s klientem, asistence při vyjednávání smluvních podmínek. Naše odměna za poskytnuté služby náboru a výběru zaměstnanců je přitom přímo závislá na konečném efektu pro klienta, tj. uzavření pracovního poměru s kandidátem a jehomv pracovním poměru v rámci zkušební doby.