Whistleblowing

Oznámení o podezření na protiprávní jednání, známé jako whistleblowing, může být klíčovým nástrojem pro odhalení a oznámení zejména protiprávního jednání v určitých oblastech (finanční služby, daně, výnosy z trestné činnosti a financování terorismu, ochrana spotřebitele, bezpečnost dopravy, životní prostředí, radiační ochrana, veřejné zakázky, bezpečnost života a zdraví, ochrana osobních údajů a soukromí, kyberbezpečnost, finanční zájmy EU, ochrana vnitřního trhu a hospodářské soutěže). V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 jsou zaměstnavatelé (bez ohledu na to, zda působí v soukromém či veřejném sektoru) povinni zavést tzv. vnitřní oznamovací systém (VOS).