Řízení lidských zdrojů a recruitment

Stále více moderních společností už pochopilo význam práce s „lidskými zdroji“, protože právě ta má přímý vliv na úspěch firmy jako celku. Zaměstnanci jsou nesporným bohatstvím firmy a v mnoha případech se stávají podstatnou konkurenční výhodou.

Řízení lidských zdrojů
Naše zkušenosti z praxe prokazují, že pro úspěšné společnosti již je zcela nedostačující zajistit pro své zaměstnance služby pokrývající více či méně oblasti tzv. personální administrativy zahrnující činnosti nezbytné k uzavření či ukončení pracovního vztahu se zaměstnancem či pokrytí nezbytných zákonných povinností zaměstnavatele. 

Úspěšné firmy, pro které jsou její lidé nejvýznamnějším bohatstvím, mají velmi pečlivě propracované a nastavená specifické procesy a nástroje řízení lidských zdrojů, a to zejména pokud jde o systémy odměňování a motivace, hodnocení pracovního výkonu, profesního rozvoje či talent managementu. Ty jsou přitom podrobovány pravidelně evolučním úpravám, které reagují na potřeby vyvolané aktuální vnitřní situací firmy, resp. situací na pracovním trhu.

V oblasti řízení lidských zdrojů naši odborníci poskytnou komplexní poradenské služby. Naší základní devizou jsou především praktické zkušenosti s nastavením vzájemně provázaného systému řízení lidských zdrojů do jednoho funkčního systému, včetně provazby na další klíčové firemní procesy a funkce (strategie, obchod, výroba, plánování, controlling). 

Mezi typické služby, které v oblasti lidských zdrojů svým klientům naše společnost poskytuje, patří personální audity, nastavení organizace a systému řízení lidských zdrojů, včetně implementace řízení pracovního výkonu, systémů hodnocení, motivace a odměňování, osobního růstu a vzdělávání, realizace „assessment/development“ center.

Recruitment
Doba se mění a s ní i způsob, jakým funguje ve firmách získávání nových pracovníků. V každé firmě téměř vždy existují konkrétní pracovní pozice, jejichž obsazení kvalitním kandidátem bývá obtížné. V těchto situacích je pak vhodné využít služeb externí personální agentury.

V Moore Czech Republic působí odborníci na nábor pracovníků (recruitment), kteří jsou schopni pružně reagovat na aktuální potřeby klienta a vývoj trhu práce, jako jsou změna úrovně a struktury odměňování konkrétních pozic v daném regionu, dostupnost pracovníků na lokálním trhu práce, posuny v úrovni odborné kvalifikace nebo vývoj ve vnitřním prostředí klienta, jako je fluktuace a spokojenost zaměstnanců.

Pro naše klienty se v rámci služeb recruitmentu postaráme o jeho kompletní zajištění, tj. identifikaci hledané pracovní pozice, včetně popisu její pracovní náplně a podmínek odměňování, vyhledání vhodných kandidátů, jejich oslovení a prvotní posouzení z naší strany, konečný výběr a doporučení kandidáta klientovi, zprostředkování pohovoru kandidáta s klientem nebo asistenci při vyjednávání smluvních podmínek a uzavření pracovní smlouvy. V případě, že je to v konkrétním případě žádoucí, zajišťujeme v procesu recruitmentu rovněž služby psychodiagnostického testování kandidátů či realizaci „assessment“ center.