Outsourcing účetnictví

Účetní služby

Uvědomujeme si množství administrativní zátěže, kterému jsou naši klienti vystaveni. Proto je naším cílem uvolnit jim ruce, osvobodit je od nutné účetní administrativy a současně garantovat vysokou odbornost našeho týmu. Řadě společností jsme již vytvořili kvalifikovaný ekonomický úsek, který se striktně řídí zásadami diskrétnosti a současně chrání klienta vůči následkům případných chyb. Díky aktuálním znalostem našich odborníků minimalizujeme pravděpodobnost jejich vzniku a neseme veškeré potenciální dopady. Rozsah našich účetních služeb zahrnuje vedení účetnictví podle českých účetních postupů, zpracování účetních závěrek, zpracování výkazů, rekonstrukci účetnictví, účetní poradenství, zpracování podkladů pro účely reportingu a controllingu, správu bankovních účtů, zabezpečení platebních operací na účtech klienta či evidenci majetku. Jsme samozřejmě schopni zajistit též vedení účetnictví klienta na jím užívaném informačním systému, nebo mu pomoci s implementací nového systému, který bude lépe vyhovovat jeho potřebám. Dále jsme způsobilí realizovat lokální povinnosti v zahraničí, a to díky úzké spolupráci sítě poboček mezinárodní skupiny Moore Global.

Mzdové účetnictví

Neexistuje snad citlivější oblast účetnictví, než je mzdová agenda. Každý zaměstnanec očekává, že obdrží svou mzdu včas a správně zpracovanou. Od našich významných klientů přebíráme komplexní vedení mzdové agendy, a to včetně všech souvisejících operací, které vyžaduje obecně platná legislativa či firemní pravidla (exekuce, příplatky či úlevy, cestovní příkazy, benefity atd.), oblast výkaznictví státním orgánům, agendu související se zdravotním a sociálním pojištěním nebo zpracování přehledů pro zaměstnavatele. Máme rovněž praxi se zajištěním výplaty mezd přes naše účty, což chrání interní prostředí firem vůči úniku a šíření citlivých informací.