Právo

Právní poradenství

Znalost práva a obchodního světa umožňuje navrhovat našim klientům řešení šitá na míru jejich potřebám, zahrnující nejen právní, ale i účetní, daňové či finanční aspekty řešené problematiky. Naše právní služby jsou směřovány do dvou hlavních oblastí, a to do pravidelného právního servisu našim klientům a poradenství při zásadních okamžicích podnikání. V rámci pravidelné právní operativy řešíme především právo obchodní, právo občanské (včetně práva nemovitostí), právo pracovní, právo finanční, právo v oblasti informačních technologií nebo právo hospodářské soutěže. Samozřejmostí je pak zastupování našich klientů před soudy nebo orgány státní správy a samosprávy. Při poskytování právního poradenství v klíčových milnících podnikaní zajišťujeme právní pomoc zejména při fúzích a akvizicích (M&A), restrukturalizacích, transakcích se zahraničním přesahem, při komplexním řešení právní problematiky v oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory nebo investičních pobídek.