Zvyšování výkonnosti a optimalizace procesů

Optimalizace firemních procesů a výkonu firmy

Jaká je situace na trhu?

Náročné konkurenční prostředí nutí manažery neustále zvyšovat provozní i ekonomickou výkonnost společnosti. Ale aby bylo možné dlouhodobě zvyšovat výkon, firma musí mít nastavené efektivní interní procesy a vhodný systém řízení. Jedině tak je možné převést strategii z papíru do každodenní praxe.

Často se setkáváme s tím, že společnost jednoduše neustojí svůj přirozený rozvoj. Neustále se zvyšují nároky a potřeby zákazníků, zpřísňují se tržní podmínky, služby a produkty dané firmy jsou složitější a je jich stále více. Snadno se pak ztrácí přehled o výkonnosti firmy – veškerý čas se věnuje každodenní operativě a nezbývá prostor pro realizaci klíčových cílů do budoucnosti. Co se stane dále? Společnost funguje neefektivně, zhorší se její ekonomická situace a vzrostou náklady. Do začarovaného kruhu se společnost dostane ve chvíli, kdy začnou být nespokojení i zákazníci a zaměstnanci začnou být demotivovaní.
 

S čím Vám pomůžeme?

Pomáháme našim klientům s vnitřní optimalizací podnikových procesů, navrhujeme pro ně systémy řízení a odhalujeme místa, kudy jim utíkají firemní náklady. Naším společným cílem je, aby se výkonnost klientovy společnosti zvýšila a aby se maximalizovala návratnost jeho investic právě do poradenských služeb. Fungujeme na bázi výkonnostní odměny pro poradce z dosaženého efektu pro klienta.
 

Co řešíme nejčastěji?

  • Optimalizace podnikových procesů
  • Optimalizace organizace a systému řízení
  • Zvyšování výnosů a snižování podnikových nákladů
  • Centra sdílených služeb
  • Lean Six Sigma / Lean management