Due diligence

Jedná se o službu pro investora při fúzích či akvizicích, která má za cíl prověřit kupovanou společnost z finančního, potažmo daňového a právního pohledu. Cílem due diligence je dobře poznat a zmapovat kupovanou společnost a tyto poznatky promítnout do kupní ceny (valuačního modelu) nebo textu kupní smlouvy.

V naší zprávě o due diligence tak klienti kromě hlavních zjištění nacházejí i doporučení a další návrhy kroků, které mohou učinit pro úspěšnou realizaci transakce. Struktura zprávy a naše postupy však vždy závisí na konkrétním zadání klienta, na povaze celé transakce a odvětví, ve kterém cílová společnost působí.
 

Námi vypracované due diligence se často zaměřuje mimo jiné na tyto oblasti:

 • Identifikace rizik, případně příležitostí pro kupujícího v kontextu transakce
 • Normalizovaná ziskovost (např. „upravená EBITDA“)
 • Tržby, marže, ziskovost a hlavní „business drivers“
 • Hodnota čistého dluhu po zohlednění případných rizik
 • Analýza pracovního kapitálu včetně jeho průměrné výše
 • Analýza dalších rozvahových položek a cash flow
 • Kapitálové výdaje
 • Spřízněné osoby
 • Analýza business plánu
 • Daňová due diligence a daňové strukturování transakce
 • Právní due diligence a příprava transakční dokumentace

Naše zjištění s klientem průběžně komunikujeme a poskytujeme profesionální tým se zkušenostmi v daném oboru po celou dobu due diligence. Díky provedené prověrce získají naši klienti reálný obraz o cílové společnosti. Často však také uspoří významné prostředky z kupní ceny nebo se v některých případech vyhnou neúspěšné transakci.

Mezi naše typické klienty patří jak strategičtí investoři, tak Private Equity fondy s působností nejen v CEE.