Daňové poradenství

Daňové poradenství

Na vše, co děláme, existují v dnešním světě daňové důsledky. Daň je nevyhnutelným prvkem téměř každé obchodní činnosti a ve všech jurisdikcích, ve kterých podnikáte. Dnešní rozhodnutí často ovlivní vaše daňové zatížení v budoucnu. Pomůžeme vám dosáhnout maximální daňové účinnosti v krátkodobém i dlouhodobém horizontu poskytováním řady daňových služeb a poradenství, včetně dodržování daně z příjmu právnických osob a fyzických osob, plánování, poradenství a strukturování daní z příjmu právnických a fyzických osob, plánování trustů a majetku, řešení otázek zaměstnavatelů, plánování mezd a odměňování, podpory při daňovém strukturování transakcí atd.
 

Transfer pricing a mezinárodní daňová řešení

Globalizace podnikání znamená, že transferové oceňování je nyní otázkou zásadního významu. Daňové orgány záměrně cílí nejen na velké, ale též střední a menší firmy. Navíc mnoho nadnárodních společností nyní zvažuje neagresivní způsoby kontroly nákladů. K těm může potenciálně vést dobře promyšlená strategie převodních cen. Spolupracujeme s klienty a naší mezinárodní sítí členských firem ve více než 100 zemích a poskytujeme revize převodních cen, pomoc při sestavování politiky převodních cen, dokumentaci a ochranu podniků, které jsou předmětem auditu. Při poskytování tohoto poradenství těžíme z našich znalostí strategií daňových úřadů. Se zahraniční daňovou legislativou přichází řada možností a zároveň nástrah v nastavení vašich dodavatelských a provozních struktur po celém světě. Mezinárodní daňová řešení jdou mnohem hlouběji než pouze k přímým daním, pozornost věnujeme i otázkám jako je zahraniční clo, DPH apod.