Vzdělávání

Odborné a manažerské vzdělávání

Investice do zaměstnanců a rozvoje lidského kapitálu je jednou z nejlepších cest, jak zvýšit efektivitu organizace. Oblasti vzdělávání se dlouhodobě věnujeme a disponujeme širokou sítí vysoce kvalifikovaných lektorů, u kterých jsme si jisti jejich odbornými kompetencemi i profesionálním přístupem. Obsah našich vzdělávacích kurzů vytváříme společně a přímo na míru potřebám našich klientů. Nikomu nenutíme obecné osnovy a informace, které nepotřebuje, ale snažíme se společný čas využít maximálně efektivně. Zabýváme se vzděláváním jak v oblasti tvrdých (IT, účetnictví, daně, právo, legislativa, finance, ekonomika, logistika, obchod aj.), tak měkkých dovedností (manažerský rozvoj, vedení lidí, motivace, hodnocení, delegování, komunikace, prezentace, stress management, time management apod.). Pro naše klienty dále realizujeme AC/DC (Assessment/Development Centre), zajišťujeme proces koučování nebo pořádáme teambuildingy. 

Svět a pracovní prostředí se neustále a dynamicky vyvíjí, a proto máme připravené rozsáhle portfolio rekvalifikačních kurzů. Současně jsme autorizovanou společností pro skládání rekvalifikačních zkoušek u vybraných profesí a umíme tedy i zajistit kvalitní přípravu na tyto zkoušky. Díky našim multidisciplinárním schopnostem pak pro naše klienty zajišťujeme financování z dostupných dotačních programů (pomoc se sepsáním žádosti, výběrem relevantních aktivit nebo s odlehčením administrativní zátěže).

Vzdělávání ve specifických IT dovednostech

Znalost informačních technologií je v dnešním světě důležitější než kdy dříve. Naší významnou devizou, na kterou jsme hrdí, je poskytování odborných a certifikovaných vzdělávacích služeb ve specifických oblastech IT. Pro naše významné klienty realizujeme praktické vzdělávání s vazbou na aktuální dění v oblasti IT, zaměřené převážně na Open Source, DevOps, Development, Microservices nebo Big Data. Naše společnost aktivně spolupracuje s předními světovými výrobci, jako jsou Amazon Web Services, Red Hat, Veritas, Symantec, Microsoft aj. Již řadu let pro zainteresovanou veřejnost rovněž připravujeme bezplatný seriál odborných snídaní s IT problematikou – Morning Talks