Zpracování mzdového účetnictví

Neexistuje snad citlivější oblast účetnictví, než je mzdová agenda. Každý zaměstnanec očekává, že obdrží svou mzdu včas a správně zpracovanou.

Od našich klientů přebíráme komplexní vedení mzdové agendy, a to včetně všech souvisejících operací, které vyžaduje obecně platná legislativa či firemní pravidla (exekuce, příplatky či úlevy, cestovní příkazy, benefity apod.), oblast výkaznictví státním orgánům, agendu související se zdravotním a sociálním pojištěním nebo zpracování přehledů pro zaměstnavatele. 

Máme rovněž praxi se zajištěním výplaty mezd přes naše účty, což chrání interní prostředí firem vůči úniku a šíření citlivých informací.