Outsourcing účetnictví

Pro řadu společností externě vykonáváme činnosti účetního a ekonomického útvaru, přičemž se striktně řídíme zásadami diskrétnosti a současně chráníme klienta vůči následkům případných chyb. Díky aktuálním znalostem našich odborníků minimalizujeme pravděpodobnost jejich vzniku a neseme veškeré potenciální negativní dopady. 

Rozsah našich účetních služeb zahrnuje vedení účetnictví podle českých účetních postupů, zpracování účetních závěrek, zpracování výkazů, rekonstrukci účetnictví, účetní poradenství, zpracování podkladů pro účely reportingu a controllingu, správu bankovních účtů, zabezpečení platebních operací na účtech klienta či evidenci majetku. 

Jsme samozřejmě schopni zajistit též vedení účetnictví klienta na jím užívaném informačním systému, nebo mu pomoci s implementací nového systému, který bude lépe vyhovovat jeho potřebám. Jsme způsobilí pro naše klienty rovněž zajišťovat lokální účetní povinnosti v zahraničí, a to díky úzké spolupráci sítě poboček mezinárodní skupiny Moore Global.