Daň z přidané hodnoty (DPH)

Plátcem daně z přidané hodnoty se lze stát dobrovolně nebo povinně ze zákona, a to překročením stanoveného obratu, nákupem služby ze zahraničí apod. Důležité je určit, z čeho se daň z přidané hodnoty odvádí a co do základu daně naopak nepatří.

Daňoví experti z Moore Czech Republic ví, jak moc je pro podnikatele důležité mít pod kontrolou náklady spojené s DPH. I proto dokáží pro klienta zajistit optimální řešení v rámci dodržení všech právních předpisů. Účelem je nejen DPH pravidelně odvádět, ale aktivně řídit proces odvodu této daně a dosáhnout její optimální úrovně.

V dané oblasti pomůžeme při optimalizaci procesů při odvádění DPH, registraci k DPH, přípravě a podání přiznání k DPH, kontrolních i souhrnných hlášeních, pomůžeme při jednáních se správcem daně i při realizace povinností spojených s DPH nejenom v České republice, ale i dalších zemích, ve kterých působí sesterské organizace v rámci sítě Moore Global.