Převodní ceny (Transfer Pricing)

Globalizace a růst společností do větších podnikatelských celků způsobuje, že role transferového oceňování narůstá na významu. Daňové orgány záměrně cílí nejen na velké, ale též střední a menší společnosti. Současně mnoho nadnárodních společností zavádí neagresivní způsoby kontroly nákladů, ke kterým může potenciálně vést dobře promyšlená strategie převodních cen. 

V dané problematice máme významné know-how, kdy intenzivně spolupracujeme s našimi klienty v rámci mezinárodního daňového týmu, a to prostřednictvím sítě členských firem Moore Global. Poskytujeme revize převodních cen, pomoc při sestavování politiky převodních cen nebo zajišťujeme potřebnou dokumentaci a ochranu podniků, které jsou předmětem auditů. Se zahraniční daňovou legislativou přichází i řada možností a zároveň nástrah v nastavení dodavatelských a provozních struktur.