Daňové poradenství v oblasti M&A

Fúze a akvizice jsou jedny z nejdůležitějších transakcí v životním cyklu každé společnosti. Jsou to často složité a rizikové procesy, které vyžadují značné časové a finanční investice.

Naši experti mají bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství a podpory při plánování, vyjednávání a dokončování fúzí a akvizic, přičemž jsou připraveni zajistit pro klienta každou fázi jejich realizace, včetně přípravy komplexního řešení veškerých daňových a právních aspektů realizované transakce. Proto je náš tým daňových expertů regulérní součástí týmu M&A od počátku každého jednotlivého procesu. 

Nabízíme vždy aktuální a vysoce profesionální řešení konkrétní transakce, bereme v potaz aktuální situaci i stav klienta, který nastane po dokončení transakce. Pro efektivní realizaci transakce mj. určíme hodnoty aktiv, podniku, či jeho části, zajistíme stanovení hodnoty majetku a businessu pro účely nastavení transferových cen, prozkoumáme a oceníme veškerý další nepeněžitý majetek společnosti, pomůžeme se správným určením směnných podílů.