Mezinárodní daně

Námi navrhovaná mezinárodní daňová řešení neobsahují pouze problematiku přímých daní, ale jdou mnohem hlouběji. Naši pozornost proto věnujeme i otázkám, jako je zahraniční clo nebo DPH. Naším cílem je nabídnout klientům taková řešení, která budou co nejefektivnější, a to při respektovaní daňových pravidel země, ve které podnikají nebo do které chtějí expandovat. V rámci Evropské unie je na výběr daní dáván stále větší důraz, kontroly se zpřísňují a správci daní jednotlivých zemí mezi sebou úzce a aktivně spolupracují.

V Moore Czech Republic působí renomovaní experti, kteří jsou připraveni provést prověrku konkrétní úrovně mezinárodního zdanění a pomoci s implementací efektivní daňové struktury. Díky tomu jsme schopni najít efektivní řešení pro mezinárodní daňové povinnosti.