Daňové poradenství

Daňové poradenství

Říká se, že daně jsou jednou z jistot dnešního světa. Daňová problematika je nevyhnutelným prvkem každé obchodní činnosti, a to ve všech jurisdikcích, ve kterých podnikáte. Dnešní rozhodnutí často ovlivňují daňová zatížení v budoucnu. Našim klientům proto nabízíme komplexní daňové poradenství s cílem dosáhnout maximální daňové účinnosti v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Našim klientům pomáháme zejména s daní z příjmu právnických a fyzických osob, daní z přidané hodnoty, realizujeme majetkové plánování, zajišťujeme daňové strukturování transakcí nebo plánování mezd a odměňování.

Transfer pricing a mezinárodní daňová řešení

Globalizace a růst společností do větších podnikatelských celků způsobuje, že role transferového oceňování narůstá na významu. Daňové orgány záměrně cílí nejen na velké, ale též střední a menší společnosti. Současně mnoho nadnárodních společností zavádí neagresivní způsoby kontroly nákladů, ke kterým může potenciálně vést dobře promyšlená strategie převodních cen. V dané problematice máme významné know-how, kdy intenzivně spolupracujeme s našimi klienty v rámci mezinárodního daňového týmu, a to prostřednictvím sítě členských poboček Moore Global, která působí ve více než 100 zemích světa. Poskytujeme revize převodních cen, pomoc při sestavování politiky převodních cen nebo zajišťujeme potřebnou dokumentaci a ochranu podniků, které jsou předmětem auditů. Se zahraniční daňovou legislativou přichází i řada možností a zároveň nástrah v nastavení dodavatelských a provozních struktur. Mezinárodní daňová řešení jdou přitom mnohem hlouběji než pouze k přímým daním. Naši pozornost proto věnujeme i otázkám, jako je zahraniční clo nebo DPH. Naším cílem je nabídnout klientům taková řešení, která budou co nejefektivnější, a to při respektovaní daňových pravidel země, ve které podnikají, nebo do které mají za cíl expandovat.