Petr Štětka se zaměřuje zejména na odvětví veřejné správy. Jeho specializace v oblasti manažerského poradenství zahrnuje především optimalizaci procesů, optimalizaci organizační struktury a lidských zdrojů, restrukturalizaci organizací a jejich zeštíhlování, snižování nákladů, řízení projektů, zavádění projektového a procesního řízení.
Intenzivně se věnuje rovněž oblasti sociálních služeb, kde se zaměřuje na nastavení systému financování sociálních služeb na krajské úrovni, personální optimalizaci a zeštíhlování nákladů pobytových zařízení sociální péče, nastavení procesů u poskytovatelů sociálních služeb, nastavování standardů péče a implementaci moderních elektronických asistivních technologií v případě vybraných druhů sociálních služeb.
Petr je držitelem certifikátu PRINCE2 Practitioner