Aleš se zaměřuje především na odvětví veřejného sektoru a státních podniků. Jeho specializace v oblasti manažerského poradenství zahrnuje především optimalizaci procesů, optimalizaci organizační struktury, snižování nákladů a strategické řízení. Aleš je také schopen zajistit komplexní ekonomickou a finanční analýzu pro klienty veřejného i soukromého sektoru.