Karel Kučera

Karel Kučera

Director for International Operations

Karel Kučera působil jako ředitel státní agentury pro podporu zahraničních investic CzechInvest. Vybudoval a řídí International Desk, který podporuje kontakty zejména s partnery z Japonska, Číny a Koreje. V jeho týmu pracují „native speakers“ ze všech uvedených zemí. Jeho působnost samozřejmě překračuje hranice České republiky a je využitelná v celé Evropě.