Průmysl

Průmyslová výroba je jedním z klíčových odvětví české ekonomiky, které je postaveno zejména na tradici strojírenské výroby s velmi dobře kvalifikovanou pracovní silou. V různých podobách průmysl zaměstnává přes 40 % celkového počtu pracovníků a reprezentuje 35 % českého hospodářství. Zejména automobilový průmysl v České republice představuje jedno z nejrozvinutějších odvětví v regionu střední a východní Evropy. Díky své dlouholeté tradici, robustní dodavatelské základně a technickému know-how se českému automobilovému průmyslu podařilo vyvinout se ve vyspělý sektor, který těží ze svého atraktivního poměru kvalita/cena. Ve společnosti Moore Czech Republic poskytujeme kompletní nabídku služeb firmám z celého spektra výrobních oborů, počínaje auditem přes daňové poradenství a optimalizaci procesů až po služby v oblasti prodeje firem a restrukturalizací. Úzce spolupracujeme s klienty, abychom našli řešení problémů vyskytujících se v tomto odvětví, přičemž využíváme svých odborných znalostí ve všech oblastech. Naši specialist představují naprostou špičku v oboru, přičemž kombinují teoretické znalosti s konkrétními zkušenostmi z praxe.