Ochrana soukromí

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Registrovaný uděluje společnosti Moore Czech Republic s.r.o., až do odvolání, svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění, se zpracováním osobních údajů sdělených v tomto formuláři, a to za účelem realizace marketingových akcí, zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o akcích společnosti Moore Czech Republic s.r.o. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Registrovaný souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Moore Czech Republic s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění. Společnost Moore Czech Republic s.r.o. je oprávněna osobní údaje poskytnout k výše uvedenému účelu za podmínek tohoto souhlasu svým smluvním partnerům.

Přehled těchto osob je k dispozici v pobočce organizační složky Moore Czech Republic s.r.o., na adrese Karolinská 661/4, Praha 186 00, Česká republika. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob.

Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese: Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 186 00, Česká republika nebo e-mailem na adresu recepcni@moore-czech.cz

V Praze 1.1.2020