Cash Forecasting

Když znáte dílčí problém a snažíte se k němu najít odpovídající řešení, jedná se pravděpodobně o nepříjemnou situaci. Pokud ale o problému zprvu vůbec nevíte a jste nuceni se s ním vyrovnat až za běhu, tehdy teprve začíná opravdový stres.

S blížícím se příštím měsícem se bude zvyšovat význam zaměření na krátkodobé a střednědobé řízení hotovosti a likvidity. Rozhodování o plánování příjmů a výdajů, vnímání likvidity a dostupnosti zdrojů, zvládání krátkodobých potřeb společnosti a řízení hotovosti ve střednědobém horizontu může vyžadovat posun vašich priorit od sledování zisku k zajištění dostatečné likvidity pro provoz společnosti.

Pro takovou situaci existuje řada standardních postupů, které by měly být uváženy a pokud budou vyhodnoceny jako vhodné, ihned implementovány:
 
 • Promluvte si se svými hlavními zákazníky a dodavateli. Zjistěte, jak se u nich věci mají a jak se nové situaci budou přizpůsobovat.

 • Vylepšete proces kontroly kreditního rizika. Stanovte a sdělte limity a poté je dodržujte.

 • Dávejte pozor na mimořádné nebo potenciálně rizikové objednávky či žádosti o služby. Získejte platby předem nebo požádejte o zálohu.

 • Věnujte se každodenně vymáhání splatných pohledávek. Mějte specializovaný proces, nebo ještě lépe pověřeného člověka, který urychlí vyřizování pohledávek. Nedovolte, aby se vaše společnost stala bankou ostatních.

 • Obratem vyřešte fakturační nesrovnalosti a dotazy zákazníků.

 • Zrevidujte platební podmínky dodavatelských smluv, hledejte možnosti, jak ušetřit hotovost (například slevy) nebo prodloužit splatnost.

 • Promluvte si se svým bankéřem. Buďte v obraze ohledně dostupnosti dalšího financování.

 

Tyto techniky jsou ideální pro každodenní řízení. Pro zajištění vize a prostředků potřebných ke správě peněžních toků v nejistých časech je ovšem nezbytným a cenným nástrojem cash forecasting, zejména pak průběžná 13-týdenní prognóza peněžních toků.

Primárním cílem cash flow forecastingu je pomoc při řízení likvidity a poskytování přehledu o tom, zda má společnost potřebnou hotovost pro plnění svých závazků a vyvarování se případným problémů s financováním. Správné použití cash forecastingu zkvalitňuje rozhodovací procesy, identifikuje potenciální nedostatky a potřeby hotovosti - a poskytuje příležitost proaktivně řešit případné problémy.

Průběžná třináctitýdenní předpověď vám tuto vizi poskytne od následujícího týdne do konce čtvrtletí. Přestože nejpřesnější předpovědi se týkají především prvních dvou bezprostředně následujících týdnů, průběžná dlouhodobá předpověď dovoluje upravovat prognózy, z nichž vycházejí základní předpoklady, každý týden - což umožňuje přizpůsobovat se proměnlivým podmínkám v reálném čase
 

Správná prognóza vyžaduje následující klíčové prvky:

 • Porozumění minulým postupům a trendům v inkasních a platebních podmínkách. Co se stane zítra nelze sice nikdy s jistotou předpovědět, zkušenosti z minulosti mohou ale posloužit jako ideální výchozí bod.

 • Posouzení potenciálních změn v podnikatelském prostředí a provozu. Dialog s vašimi hlavními zákazníky, dodavateli i konkurenty vám poskytne cenné informace o tom, co se ve vašem okolí momentálně děje.

 • Důsledný přístup k předpovídání, kontrole a úpravám vaší finanční činnosti. Prognózy musí být v reálném čase doplňovány o informace, které se budou projevovat teprve postupně. Vyhrazením určitého času pro bilancování s manažerským týmem a poradci vytvoříte pevné rozhraní k pravidelnému přezkumu. Na základě takto získaných informací můžete jednat téměř okamžitě.

 • Zapojení těch správných lidí. Systém je důležitý, ale teprve angažovanost vašeho manažerského týmu určí, jak úspěšný váš cash forecasting opravdu bude. Zapojení klíčových osob do realizace změn správným směrem podpoří jejich angažovanost.

 

Skutečný přínos průběžného cash forecastingu tkví v jeho snadném využití jakožto nástroje v rozhodovacím procesu. Předpovědi jsou ze své podstaty nedokonalé, mohou se však ukázat jako velmi užitečné při určování budoucích trendů, porozumění finančním potřebám v čase i jako analytický nástroj při vyhodnocování provozních změn.

Prognózy nemusí být vždy zcela přesné, aby stály za všechny starosti spojené s jejich tvorbou a udržováním. Tím, že své manažerské týmy přimějete diskutovat nad riziky, kterým čelí, uvažovat nad zdroji potřebnými pro zmírnění hrozeb a využití příležitostí, které se jim naskytnou, totiž ve výsledku získáte iniciativu zaměřenou na tvorbu a realizaci plánů, které vám pomohou vypořádat se s jakoukoliv krizovou situací.