Přes den ředitelkou a večer herečkou

Rozptyl aktivit, jimž se věnuje, a které umí, je jednoduše ohromující. S obrovským entuziasmem se vrhá do čehokoliv, co zrovna dělá. Ať už je to její práce v rámci S-COMPU, fotografování, opravování starých šicích strojů anebo její působení v rámci divadelního souboru, který jsme mohli vidět během našeho podzimního setkání v Divadle Járy Cimrmana.
 
 M-Jankularova-(1).jpeg
 
  • Michaelo, jak vnímáte působení firmy S-COMP ve skupině Moore Czech Republic?
Je skvělé mít za zády silnou skupinu firem s různorodým zaměřením. Kromě stabilního zázemí to přináší i mnoho příležitostí k zajímavé interní spolupráci a zjednodušuje propojování odborníků z různých oborů, které by jinak bylo velmi obtížné.
 
  • Jakým know-how firma S-COMP obohacuje skupinu Moore Czech Republic?
Máme rozsáhlé portfolio kurzů a jiných podpůrných vzdělávacích aktivit, které můžeme nabídnout jak klientům skupiny Moore Czech Republic, tak v rámci interního vzdělávání zaměstnanců.
Díky skvělému a zkušenému týmu dokážeme být našim klientům partnerem nejen při organizačním zajištění kurzů, ale umíme udělat diagnostiku aktuálního stavu společnosti a navrhnout vzdělávací plán přímo na míru potřebám klienta. Diagnostika potřeb se často podceňuje, a přitom na jejím správném provedení stojí následná efektivita celého vzdělávání.
Kromě klasického vzdělávání umíme zajistit i teambuildingy, koučování nebo facilitované diskuse určené k vyřešení konkrétního problému ve firmě (např. jsme zajišťovali facilitovanou diskusi, při které se řešila nefunkční komunikace mezi vedoucími oddělení a jejich nadřízeným).
Nejčastěji se s klienty vejdeme do obsahů kurzů, které již máme připravené a vzdělávání probíhá formou kombinace přednášky, diskuse a interaktivních cvičení. Mnohem víc nás ale baví zařizovat a vymýšlet netradiční věci, kde se vzdělávání stává interaktivní a zážitkovou aktivitou – emoce totiž informaci zafixuje mnohem silněji a na delší dobu než zapisování poznámek.
 
  • Kolik má S-COMP zaměstnanců a jaká je jejich struktura?
S-COMP má 6 stálých zaměstnanců a 1 pravidelnou brigádní výpomoc. Největším oddělením je oddělení koordinace, které se stará o samotnou realizaci vzdělávání. Vše od domluvy tématu vzdělávání, termínu, lektora, tisk materiálů, občerstvení a fakturaci klientovi. V tomto oddělení jsou 3 koordinátorky a míří sem i téměř veškerá brigádní výpomoc. Dále tu máme jednu metodičku, která je zodpovědná za nábor nových lektorů a metodické vedení všech projektů a jednu nabídkářku, která pro nás zpracovává a podává výběrová řízení a nabídky pro klienty a dále se stará o pronájmy našich prostor. A potom tu sedím ještě já a starám se o celkový o chod firmy. Plánuji, hlídám čísla, podporuji, kde je třeba, vyhrožuji, kde je třeba a pravidelně zalévám kytky. Máme ale mnoho externích spolupracovníků v podobě lektorů a koučů. V užším lektorském týmu spolupracujeme s cca 12 lektory, ale celé naše portfolio čítá více než 150 kontaktů na lektory a odborníky z různých oborů.
 
  • Kdo jsou klienti firmy S-COMP?
Momentálně jsou našimi klienty především subjekty státní správy (ministerstva a jiné úřady), ale brousíme si zuby i na soukromý trh.
 
  • Chystáte pro zákazníky nějaké novinky související s poskytováním služeb?
V posledním roce jsme se začali věnovat rekvalifikačním kurzům a získali jsme oficiální autorizaci k provádění zkoušek u devíti profesí a další profese budou následovat. V následujícím období chceme pro všechny tyto profese získat i akreditaci kurzů a to jak v prezenční, tak v kombinované formě (prezenční + distanční), abychom mohli klientům nabídnout profinancování těchto kurzů z programů, které pravidelně vypisuje Úřad práce ČR. Rekvalifikace totiž nejsou pouze pro nezaměstnané, ale dají se využít i pro zvýšení kvalifikace stálých zaměstnanců.
Dále se zaměřujeme na zapojení moderních technologií do vzdělávání. Ať už jde o různé aplikace, microlearningy nebo využití rozšířené a virtuální reality ve vzdělávání. Toto je směr, ke kterému budeme v blízké budoucnosti velmi tíhnout, ale zatím je vše na začátku. Doufám, že za rok touto dobou už budu mluvit mnohem konkrétněji a budu vás třeba moci pozvat i na nějakou ukázku VR/AR kurzu.
 
  • Čemu se věnujete ve svém volném čase?
Především divadlu – mám vystudovanou DAMU a divadlo je druhé doma a trávím v něm průměrně 4 večery v týdnu. Kdybyste někam nemohli sehnat lístky, zkuste mi zavolat.
Potom mám velice ráda hudbu, a to všech druhů a žánrů, umění, tanec, fotografování (nyní především staré techniky fotografování)
A takovou zajímavostí je, že umím opravovat šicí stroje, a to včetně velkých průmyslových mašin, za což děkuji svému dědovi.
 
  • Určitě máte nějaký životní sen. Jaký to je?
Filozofický. Žít tak, abych se za sebe nikdy nemusela stydět.  A pak i praktický. Vzít to nejlepší ze vzdělávání, divadla a moderních technologií a vytvořit funkční systém a metodiku pro efektivní, praktické a zábavné získávání a sdílení informací a seberozvoj. Tzv. Míša metoda. (smích)
 
  • Oficiální část rozhovoru už byla u konce, ale povídali jsme si dál. Michaela začala hovořit o tom, proč je důležité vzdělání a kultura, a tak jsme ji požádali, jestli by tuto zajímavou myšlenku mohla rozvést.
Úspěšný člověk a potažmo úspěšný národ byl vždycky národ kulturní a vzdělaný. Kultura totiž dává rozvíjet představivosti a zvídavosti, vymýšlí nové, zkoumá neexistující. Vzdělanost zase dává této kreativitě rámec, usměrňuje ji, využívá ji k získávání opakovatelných a obecně užitných a užitečných výsledků. Ne nadarmo i velké technické firmy již dlouhé roky spolupracují s umělci. Proto si myslím, že pokud zanedbáme kulturu a vzdělanost, ve výsledku tím zpomalíme i vědu a výzkum a v důsledku i průmysl a výrobu. Kultura a vzdělání jsou obory, které negenerují viditelné a jednoduše měřitelné výsledky (výrobky), a proto se jejich význam často podhodnocuje. Pravdou ale je, že právě tyto neviditelné obory jsou první krokem k úspěšné společnosti.
 
  • Jakým směrem se podle vás budou tyto dva obory, kultura a vzdělávání, vyvíjet?
V kultuře i ve vzdělávání nás čekají velké výzvy spjaté s dynamicky se vyvíjející globální digitalizací. Zvlášť ve vzdělávání, a to již od toho základního, vnímám, že jsme v tomto hodně pozadu a je potřeba věnovat zvýšenou pozornost revitalizaci celého školského systému a začít klást mnohem větší důraz na celoživotní vzdělávání. Vždyť spousta oborů, po kterých je již nyní poptávka na trhu práce, nelze v ČR studovat na žádné střední ani vysoké škole. Spoustu dovedností, které jsou potřeba pro orientaci v současné společnosti a pro lepší výkon v zaměstnání, školní osnovy ani nepostihují (např. třídění informací, kritické myšlení, práce s dezinformacemi, práce s lidmi a vedení lidí online atp.). Doba a technologie se navíc vyvíjí tak rychle, že již dávno neplatí, že si člověk celý život vystačí s tím, co se naučil ve škole – a to ani když tyto znalosti a dovednosti rozvíjí vlastní zkušeností. Sdílení informací, poznatků, zkušeností a “best practices”, a to jak v lokálním, tak v globálním měřítku, je nyní důležitější než kdy dříve a vzdělávací aktivity, jako jsou kurzy, workshopy nebo konference, jsou pro toto sdílení ideálním nástrojem. 
 
Michaelo, děkujeme za rozhovor přejeme mnoho úspěchů v S-COMPU i během vašich dalších aktivit.