Pět daňových novinek, které vám letos ušetří peníze

Přesně na Silvestra roku 2020 vyšel ve sbírce zákonů dlouho diskutovaný zákon č. 609/2020 označovaný jako daňový balíček, který nabyl účinnosti ke dni 1. ledna 2021. Michal Šesták, daňový expert ze společnosti Moore Accounting CZ, vás provede zásadními ustanoveními s retroaktivním dopadem do roku 2020. Ty tak mohou přispět k optimalizaci daňových povinností z uplynulého zdaňovacího období.

Pět věcí, na které byste měli myslet

Po delší době se do zákona vrací režim tzv. mimořádných odpisů, kdy dochází k přechodnému zkrácení doby odepisování u nových investic.

  1. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci rovnoměrně odepisovat 12 měsíců, namísto standardních tří let, a to do výše 100 % vstupní ceny.
  2. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bude moci poplatník odepisovat bez přerušení 24 měsíců, namísto standardních pěti let. U tohoto majetku bude poplatník prvních 12 měsíců moci uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny, druhých 12 měsíců potom odpisy do výše 40 % vstupní ceny.
  3. Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasing. V daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání jeden nebo dva roky.
  4. ​Zvyšuje se i limit vstupní ceny pro povinné odepisování hmotného majetku, a to ze 40 na 80 tisíc korun. Zcela se také ruší kategorie nehmotného majetku, u které se stanou daňovými účetními odpisy.

Mezi další opatření, které významným způsobem umožní firmám zmenšit dopady propadu ekonomiky, je třeba zmínit také Zákon 299/2020 Sb. Ten novelizuje zákon o daních tak, že daňovou ztrátu lze uplatnit i dva roky zpětně. 

  1. Pokud tedy poplatník daně vytvoří v roce 2020 daňovou ztrátu a v letech 2018 a 2019 vytvořil zisk a zaplatil daň z příjmů, může podat do těchto období dodatečné daňové přiznání, uplatnit ztrátu vytvořenou v roce 2020 a požádat o vrácení daňového přeplatku.