Co jsme připravili pro společnosti, aby se dokázaly lépe vyrovnat s dopady krize COVID- 19

Celý svět, včetně České republiky, čelí pandemii koronaviru. Vláda ČR na současnou situaci reagovala zavedením opatření, která dočasně zmrazila ekonomickou aktivitu v některých odvětvích, nicméně, dopady těchto opatření lze sledovat sekundárně ve většině odvětví. Zavedení nouzového stavu na jaře 2020, následováno dalším nouzovým stavem na podzim 2020, a s tím přijímané opatření Vlády ČR, má radikální dopady do podnikatelského, pracovního i občanského života společnosti.