Až 20 % firem očekává problém se splácením emitovaných dluhopisů. I tak se jejich počet od roku 2016 zdvojnásobil.

Změny trendu na českém trhu s korporátními dluhopisy přišly v roce 2016. Jejich počet se tehdy z bezmála čtyř tisíc cenných papírů v předešlém roce navýšil na více než 13 tisíc kusů. Ke konci roku 2019 se tento počet pohyboval na dvojnásobku. Financování formou dluhopisů si oblíbily především společnosti, které do té doby neúspěšně žádaly o úvěry v bankách. Úvěry často nezískaly kvůli své krátké historii, díky níž nebyly pro banky dostatečně stabilními a bonitními z hlediska splácení závazků, případně s ohledem na nemožnost poskytnout požadované zajištění, např. nemovitostí.

Firmy přecházejí k dluhopisům i kvůli jednoduchosti 

Petr Kymlička, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic, konstatuje: „Banky zpřísňují podmínky, které musí firmy splnit, aby úvěr získaly. Překážkou může být například podnikání v pronajatých prostorách, typicky v obchodním centru, kdy nemovitost nemůže sloužit jako zástava.“ Některé firmy by nárok na úvěr měly, ale nedokážou buď srozumitelně vysvětlit svůj záměr, anebo zkrátka vyhodnotí dluhopisy jako jednodušší a rychlejší variantu. Pokud podnik v bance projde schvalovacím řízením, půjčka je následně rozfázovaná a dlužník musí peníze použít na konkrétní činnost, kterou půjčku odůvodňuje. „Pro dluhopisy naproti tomu mluví flexibilita. Firma získá kapitál a jejím jediným závazkem je splácení. Nemusí dokazovat, kdy a na co jej využila,“ vysvětluje přínos pro firmy Petr Kymlička.

Dluhopisy mají často výnosnost v rozmezí pěti až jedenácti procenty. Spolu s výnosem se ale zároveň zvyšuje riziko, že dlužník nebude schopný své závazky splácet. „Podle našich odhadů nedokáže své závazky splácet až dvacet procent emitentů,“ říká Petr Kymlička, a dodává: „Je samozřejmě těžké odhadnout, jak se na tomto v budoucnosti podepíše aktuální ekonomická situace způsobená pandemií koronaviru. Rozhodně však bude znamenat další ohrožení méně bonitních firemních dluhopisů.“ Firmy stále častěji emitují dluhopisy v nižším objemu za účelem financování určitého záměru. Tímto principem se podle odborníků z Moore Czech Republic blíží Česká republika západním státům. Skladbou i charakterem využívání dluhopisů by se Česko mohlo se západní praxí srovnat do sedmi až deseti let. 

V Německu a Francii dominují malé a středně velké podniky

Německý a francouzský trh s cennými papíry patří k největším v Evropě. Zatímco do roku 2012 na německém trhu Schuldschein Market dominovaly z 60 % velké firmy, od roku 2013 se karta obrátila ve prospěch malých a středních podniků. Ty v současnosti vypisují nadpoloviční většinu emisí. Na francouzském trhu Euro-PP Market je změna ještě výraznější. Z 37 % v roce 2012 dosáhly malé a střední podniky na podíl 85 % v roce 2016. I v České republice se s korporátními dluhopisy učily nejdříve velké firmy – první dluhopis vydala v roce 2000 automobilka Škoda Auto.